Center for Bio-diversitet

Biologisk og kulturel mangfoldighed generelt
 
Forsiden   Om os    Kampagne   Tidsskrift   Litteratur   Husdyr   Kulturplanter   Biodiversitet generelt 
 
 

 

Artikler om bevaring af den levende kulturarv

At vi skal bevare vores levende kulturarv og den biologiske mangfoldighed er der enighed; men der er vidt forskellige meninger om hvordan det skal gøres.


En natur filosof
af Bingru Song  -  (Loci nr. 1 2010)  -  Download PDF 
Om den kinesiske filosof Lao Zi og Taoismens natursyn, der blandt andet ser mennesket som en del af naturen, og tilstræber harmoni med naturen snarere end kontrol over naturen.


Er det forkert at malke sin genbankged? - af Ronny Olsson (Loci nr. 2 2007) - Download PDF
Ronny Olsson gennemgår, med gederne som eksempel, hvorfor det er så vigtigt at bevare de gamle racers oprindelige egenskaber, og ikke falde for fristelsen til at "modernisere" dem så de bliver (økonomisk) "bæredygtige"


Fjerkræraadet har besejret fornuften
- af Heine Refsing (Praktisk Økologi nr 2 2006)  - Download PDF
Fjerkræindustrien har brugt hysteriet om fugleinfluenza som en lejlighed til at sætte turbo på en kampagne mod hobbyavlere. Det er tragisk at en lille branche med en anløben dyrevelfærd, ødelægger livskvalitet for mange mennesker og påtvinger andre deres lave standarder for dyrevelfærd.


Biodiversitet er mere end gamle danske dit og dat (PDF)  -  BioZoom nr. 1, Biokemisk Forening 2005 - Download PDF her
Biodiversitet er ikke bare genetik eller bare kulturarv - det er begge dele, og en levende kulturarv der stadig udfolder og udvikler sig.


Bevar den levende kulturarv - af Heine Refsing (Landbrugsavisen august 2005)  - Læs her  
Dyrene har aldrig kun været landbrugets. Dyr er et vigtigt element i dansk kultur. Forsvinder dyrene fra folks hverdag og fra kulturlandskabet, som de er ved nu, forsvinder centrale elementer af vores egen kultur. Skal det undgåes må produktionsdyr og hobbydyr adskilles i lovgivningen.


Til kamp mod dyrevelfærd (PDF)
- J.A.K. bladet nr. 3 2004 - Download PDF her
Det danske industrilandbrug er ved at blive et tragisk eksempel på et erhverv, der udrydder sine egne rødder for at nå sine mål om optimal profit. Vi kan ikke have biologisk mangfoldighed side om side med vores landbrugsproduktion længere. Men samtidig har vi underskrevet Riokonventionen og forpligtiget os til at bevare både den vilde naturs mangfoldighed og den levende kulturarv, som gamle husdyrracer og småavlerkulturen tilsammen udgør.


Skal Ingrid Marie æblet på støtten ?
   -  Dagbladet Information 9. aug. 2004 - Læs her
Statslige tilskudordninger til bevaring af kulturplanter og husdyrracer kan skade bevaringen mere end de gavner og fjerne fokus fra det væsentlige.
Tilskudordningen til gamle husdyrracer har tiltrukket avlere, der ønsker om at tjene lidt på tilskudsordninger.
Dette har ødelagt det folkelige netværk i avlerkredse - hvor man traditionelt har haft en fælles forståelse af sine racers avl.


Høns er faktisk beskyttet af en FN-konvention! - (Racefjerkræ nr. 7 juli 2002) - Læs her
De regler mindre hønsehold er underlagt, er ude af trit med virkeligheden og de forpligtigelser Riokonventionen pålægger Danmark.
At småhold af dyr stadig er underlagt de samme veterinær og miljø regler som det store effektive landbrug, er et levn fra fortiden.
Idag er for at smitte spredes fra vore små hobbybesætninger til den moderne fjerkræindustri er forsvindende lille i forhold til risikoen fra vilde fugle. Faktisk er risikoen den anden vej større, industridyrenes sundhedstilstand er nemlig dårligere fordi de er stuvet sammen som sild i tønder.


Hvorfor bevare gamle racer ?
(Nyhedsbrev fra Center for Bio-diversitet nr. 4 - 2000) - Læs her
Når FNs landbrugsorganisation FAO har et globalt program for bevarelse af husdyrracer, der er truet af konkurrencen fra moderne superracer, er det både af kulturelle og videnskabelige grunde. Mange racer har en central rolle i den lokale kultur, hvor de har hjemme, en rolle der er opbygget gennem århundreders samliv mellem mennesker og husdyr i gensidig afhængighed.


Biodiversitet - der er langt fra Rio til Bruxelles
 
(Praktisk Økologi nr . 2 - 1997) - Læs her
I FNs Rio-konvention om biologisk diversitet, fik man vedtaget nogle vældig gode og smukke mål, om at bevare den biologiske mangfoldighed, såvel de vilde arter som de forædlede husdyr og kulturplanter.
Det kniber med at leve op til det for ulandenes vedkommende, hvilket er forståeligt. At det kniber gevaldigt i EU-landene, er derimod temmeligt svært at forstå.


SOS for Europas frø  (Økologisk Jordbrug 10.april 1992) - Læs her
I sommeren 1991 startede Grain (Genetic Ressources Action International) en kampagne for bevarelsen af Europas kulturplanter. Kampagnen er blevet døbt Save Our Seeds (SOS). Den mangfoldighed af sorter, som vore forfædre har opbygget i løbet af de sidste årtusinder er nemlig hastigt ved, at forsvinde for evigt blandt andet, på grund af centralisering i frøbrancen.

bannerbanner
 

Referencer om Statens Genressourceudvalg

I årevis er striden mellem avlerene af de gamle husdyrracer og det Statslige Genressourceudvalg (GRU) med jævne mellemrum blusset op og nået medierne.
 
Vi har samlet artikler og referencer om genressourceudvalget (GRU) på en side.
 
25 års kamp mellem det statlige embedsmands udvalg og avlere af gamle danske racer beskrevet i artikler og debatindlæg.banner

LinksRiokonventionen på dansk
  - Konventionen af 5. juni 1992 om den biologiske mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen)Daic - Domestic Animal Information Centre. -
Historie og bevaring af oprindelige og indførte racer

Norsk Seterkultur  - 
bevarelse sæterkultur, Norge.


Förbundet Sveriges Småbrukare  -  småbrugeres rettigheder, Sverige.


Frie Bønder - Levende Land -
interesseorganisation for de mindre og mellemstore jordbrug,


Landforeningen Praktisk Økologi
(PØ) -
foreningen arbejder vi for at fremme økologisk dyrkning og levevis


Miljøorganisationen NOAH
-
arbejder med miljøpolitik, men er uafhængige af partipolitiske interesser.


Økoweb - nyheder om økologi og miljø.banner
 
 
Tilbage til forsiden  © Center for Bio-diversitet.  Denne side er senest revideret marts. 2013.

Centerets websider redigeres af Heine Refsing